Meer dan 55 jaar toonaangevend! Contact us

Veterinaire invoer

De EU reguleert de veiligheid van geïmporteerde levensmiddelen. In het algemeen moeten in de EU geïmporteerde bederfelijke goederen voldoen aan sanitaire of fytosanitaire eisen ter bescherming van de gezondheid van mens en dier. De EU-wetgeving inzake voedselveiligheid regelt de productie, etikettering en volgen van de toeleveringsketen. Het veterinaire team van Jac. Meisner beheert het proces van grensovergangsinspectie nadat aan de Douane vereisten is voldaan.


De meeste voedselproducten van buiten de EU moeten een fysieke inspectie ondergaan door de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Het Jac. Meisner-team coördineert het proces, inclusief alle nodige documentatie, en transport van de haven naar de erkende veterinaire
grensinspectieposten (GIP's). Naast het procesbeheer biedt het bedrijf haar klanten proactieve informatie, feedback over de productstatus en assisteert het bij communicatie met NVWA in geval van geschillen.