Meer dan 55 jaar toonaangevend! Contact us

Onderhandelingsresultaat cao Transport & Logistiek

In de komende 3 jaar krijgen 130.000 transportwerknemers een loonsverhoging van 10%. De lonen voor alle werknemers uit de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer gaan stapsgewijs omhoog. De voorgestelde verslechteringen gaan niet door.

10% loonsverhoging

Iedereen gaat uiteindelijk er de komende 3 jaar minimaal 10% in loon op vooruit. De loonsverhoging blijft gewoon hetzelfde: in een cao met een looptijd van 3 jaar krijg je 3 keer een loonsverhoging van 2%. Daarnaast komt in elke loonschaal een extra trede met een waarde van 4%, ook als je nu al in de hoogste trede zit. (bijvoorbeeld een nieuwe D6 en een nieuwe E7; de extra trede geldt voor alle loonschalen, dus van A t/m H).

Terug naar overzicht